لرزش دست و کافئین

لرزش دست به علت کافئین

کافئین محرکی است که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و در برخی افراد می تواند باعث لرزش دست شود. هنگامی که کافئین علت لرزش دست باشد، به عنوان لرزش فیزیولوژیک تقویت شده شناخته می شود (یعنی دلیل پزشکی خاصی ندارد و رفع می شود). همچنین ممکن است به دلیل ترک کافئین دچار لرزش …

لرزش دست به علت کافئین ادامه مطلب »