فن آسا در پارک علم و فناوری خراسان

فن آسا در پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان (KSTP) یکی از بزرگترین و قدیمی ترین پارک های علمی در ایران است. این در سال 2003 با دستورالعمل شورای توسعه آموزش عالی بسته به فعالیتهای تحقیقاتی 22 ساله برای ایجاد و توسعه فناوری ملی و تأمین زیرساختهای مناسب تاسیس شد.پارک علم و فناوری خراسان در شمال شرقی ایران و …

فن آسا در پارک علم و فناوری خراسان ادامه مطلب »